Реєстр
навчальних нормативних дисциплін
кафедри китайської філології
факультету сходознавства

Перший (бакалаврський) рівень

І курс
Викладач Мельникова О.В.,
Викл. Бочарова С.А.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Китайська мова»,
І курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

І курс
Доц. Беля В.В.


Робоча програма з навчальної дисципліни «Практична фонетика китайської мови»,
І курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

І курс
Доц. Геворгян К.Л.


Робоча програма з навчальної дисципліни «Практична граматика китайської мови»,
І курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

І курс
Cт. викл. Цимбал С.В.


Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до китайської філології»,
І курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІІ курс
Викл. Сорочан В. О.,
викл. Задорожна А.І.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Китайська мова»,
ІІ курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІІ курс
Доц. Костанда І.О.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Історія китайської літератури», ІІ курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІІІ курс
Викл. Дружнова А.Ю

Робоча програма з навчальної дисципліни «Китайська мова»,
ІІІ курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІІІ курс
Ст. викл. Цимбал С.В.

Робоча з навчальної дисципліни «Лексикологія»,
ІІІ курс 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІІІ курс
Викл. Мерзлюк Д.О.

Робоча програма з навчальної дисципліни
«Історія китайської мови»,
ІІІ курс 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІІІ курс
Доц. Костанда І.О.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Історія китайської літератури»,
ІІІ курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІІІ курс
Викл. Сорочан В.О.,
Викл. Топольська А.Р.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс перекладу (китайська і українська мови)»,
ІІІ курс китайська мова 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІV курс
Викл. Нижегородцева А.О.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Китайська мова»,
ІV курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІV курс
Викл. Федічев О.Є.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс перекладу (китайська і українська мови)»,
IV курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІV курс
Викл. Мироненко Я.В.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Усний двосторонній переклад
(китайська мова)»,
IV курс, 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

ІV курс
Доц. Любимова Ю.С.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Теоретична граматика китайської мови»
ІІІ курс 035.065 Філологія Східні мови та літератури (переклад включно), перша - китайська. Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Наша адреса

вулиця Предславинська, 5/17, Київ, Україна, 02000
 8 поверх, кабінет 812


Наші контакти

Електронна пошта: kaf.kfs@knlu.edu.ua 
Телефон:
+38 (044) 528-50-95 

    Made with ‌

    Free Web Site Building Software