Другий (магістерський) рівень

Жанрово-стилістична організація китайської мови

Китайська література новітньої доби

Класична літературна мова веньянь

Комунікативно-прагматична організація текстів різних функціональних стилів у сучасному китайськомовному дискурсі

Методика навчання іноземних мов у закладах вищої освіти

Культура мовлення китайською мовою

Основи дипломатичного перекладу з китайської мови

Переклад текстів туристичної тематики з китайської мови

Основи усного послідовного перекладу

Особливості усного послідовного перекладу

Переклад текстів медичної тематики з китайської мови

Переклад художніх текстів з китайської мови

Переклад юридичних текстів з китайської мови

Переклад науково-технічних текстів з китайської мови

Практика академічного мовлення китайською мовою

Особливості ділової комунікації в сучасному китайськомовному дискурсі

Редагування перекладів фахових текстів
(китайська і українська мови)

Філософські ідеї в китайській художній літературі

Наша адреса

вулиця Предславинська, 5/17, Київ, Україна, 02000
 8 поверх, кабінет 812


Наші контакти

Електронна пошта: kaf.kfs@knlu.edu.ua 
Телефон:
+38 (044) 528-50-95 

    Made with ‌

    No Code Website Builder